Tri kuhinjska podmetača od pamučnih traka

Tri kuhinjska podmetača od pamučnih traka

Većina predmeta koje sam radila za blog namenjeni su dekoraciji enterijera. Kada isprobavam nove prepletaje i tehnike pletenja u kombinaciji sa različitim vunicama, najčešće razmišljam kako bi nešto od toga moglo da se upotrebi u svrhu ulepšavanja prostora u kom živimo.

Do kuhinjskih podmetača došla sam slučajno, tokom pletenja uzoraka pamučnom recikliranom trakom dok sam isprobavala različite mustre za tašnu. Kada se plete pamučnim trakama i koriste igle broj 9 ili 10, ispleteni uzorci obično budu većih dimenzija, i prva asocijacija bila je da se mogu upotrebiti i kao podmetači za šerpe. Na taj način došla sam do rezultata koji pored dekorativne, može imati i praktičnu svakodnevnu primenu. Podmetači od pamučnih recikliranih traka mogu se koristiti da zaštite sto ili druge površine kada na njih stavljate vrele šerpe i lonce, ali mogu biti pri ruci i prilikom uzimanja vrelog pleha iz rerne.

 

Potreban materijal: pamučna reciklirana ili t-shirt traka (za primere u ovom postu koristila sam Hoooked Zpagetti, prodavnica Liupka), odgovarajuće igle za pletenje (za primere u postu koristila sam igle broj 9 i 10, u zavisnosti od debljine trake koju ste izabrali za svoj podmetač), heklica broj 9 ili 10, igla za šivenje vunice, makaze.

Potreban materijal

 

Plavi podmetač kvadratnog oblika (dužina stranice podmetača iz primera je 16,5cm)

Izrada ovog podmetača je najjednostavnija, namaknite 33 ili 35 petlji,

 1. i svi neparni redovi – povratni, s naličja: 2 ivične petlje, sve petlje pravo, 2 ivične petlje
 2. i svi parni radovi – s lica: 2 ivične petlje, petlje pravo do 3 centralne petlje, kod kojih se radi oduzimanje na sledeći način (od tri centralne petlje ostaće jedna centralna petlja): jednu petlju prebaciti na desnu iglu bez rada, uraditi dve petlje pravo zajedno, prebaciti petlju prebačenu bez rada (druga od vrha desne igle) preko petlje na desnoj igli kojom je urađeno dve petlje pravo zajedno, zatim raditi petlje pravo do ivičnih petlji, 2 ivične petlje
Formiranje kvadratnog oblika oduzimanjem petlji u sredini

Broj petlji će se smanjivati i postepeno će se formirati kvadratni obllik. Kada na igli ostanu 3 petlje, prve dve uraditi pravo zajedno i od te petlje heklicom raditi lančić za kačenje u željenoj dužini. Lančić završiti petljom koja je ostala na levoj igli.

Finalni izgled plavog podmetača kvadratnog oblika

Napomena za 2 ivične petlje: za primer u postu koristila sam ukrasne ivice kao što je opisano u postu za kuhinjske krpe, ali vi možete raditi ove petlje i pravo, što je jednostavnije, ili prvu petlju samo prebacite bez rada na desnu igru, a drugu radite pravo.

 

Žuti podmetač kružnog oblika (poluprečnik kruga podmetača iz primera je 11cm)

Ovaj podmetač plete se takozvanim skraćenim redovima (na engleskom „short rows“). Za početak, namaknuti 10 petlji na način kako je objašnjeno u postu za letnje jastučnice (na engleskom „provisional cast-on“), pamučnom trakom u drugoj boji, zatim raditi na sledeći način:

 1. i 2. red – sve petlje pravo (10 petlji pravo)

3. red – 8 petlji pravo, na levoj igli ostaju dve petlje, okrenuti rad

4. red – na desnoj igli i dalje stoje 2 petlje, 1 petlju prebaciti na desnu iglu bez rada, 7 petlji pravo

5. red – 6 petlji pravo, na levoj igli ostaju četiri petlje, okrenuti rad

6. red – na desnoj igli stoje 4 petlje, 1 petlju prebaciti na desnu iglu bez rada, 5 petlji pravo

7. red – 4 petlje pravo, na levoj igli ostaje 6 petlji, okrenuti rad

8. red – na desnoj igli stoji 6 petlji, 1 petlju prebaciti na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo

9. red – 2 petlje pravo, na levoj igli ostaje 8 petlji, okrenuti rad

10. red – na desnoj igli stoji 8 petlji, 1 petlju prebaciti na desnu iglu bez rada, 1 petlja pravo

Formiranje kružnog oblika skraćenim redovima

Ponavljati ovaj ciklus od 1. do 10. reda i to 14 puta (dobiju se 14 segmenata koji čine pun krug). Zatim skinuti traku u drugoj boji kojom je urađeno namicanje, čime se dobije 10 petlji na početku rada. Kako bi spajanje bilo što manje vidljivo, najbolje je da se uradi spajanje iglom koje će imitirati dodatni red bodom podvezice. Za nevidljivo spajanje (na engleskom “kitchener stitch”) može koristiti video na linku.

Finalni izgled žutog podmetača kružnog oblika

Za kraj heklati lančić koji će koristiti za kačenje podmetača.

U sredini kruga ostaće praznina kružnog oblika koju možete zatvoriti provlačenjem trake kroz petlje sa unutrašnje strane kruga i zatezanjem.

 

Roze podmetač kvadratnog oblika oblih ćoškova (dužina stranice podmetača iz primera je oko 21 cm)

Ovaj podmetač radi se takođe pomoću tehnike skraćenih redova, ali se prilikom okretanja reda pamučna traka omotava oko petlje kod koje se menja smer rada. Namaknuti 11 petlji na način kako je objašnjeno u postu za letnje jastučnice (na engleskom „provisional cast-on“), pamučnom trakom u drugoj boji, zatim raditi na sledeći način:

 1. red sve petlje pravo,
 2. red sve petlje pravo (11 petlji pravo),
 3. red – 9 petlji pravo, prebaciti nit ispred rada, prebaciti petlju sa leve na desnu iglu, vratiti nit iza rada, prebaciti petlju sa desne na levu iglu; okrenuti rad,
 4. red – na desnoj igli ostaje 1 petlja neurađena + 1 petlja omotana; 9 petlji pravo
 5. red – 8 petlji pravo, prebaciti nit ispred rada, prebaciti petlju sa leve na desnu iglu, vratiti nit iza rada, prebaciti petlju sa desne na levu iglu; okrenuti rad,
 6. red – na desnoj igli ostaju 2 petlje neurađene + 1 petlja omotana; 8 petlji pravo
 7. red – 7 petlji prvo, prebaciti nit ispred rada, prebaciti petlju sa leve na desnu iglu, vratiti nit iza rada, prebaciti petlju sa desne na levu iglu; okrenuti rad,
 8. red – na desnoj igli ostaju 3 petlje neurađene + 1 petlja omotana; 7 petlji pravo
 9. red – 6 petlji pravo, omotati sledeću petlju na ranije opisan način (nit ispred rada, prebacivamje petlje sa leve na desnu iglu, vratiti nit iza rada, vratiti petlju na levu iglu), okrenuti rad,
 10. red – na desnoj igli ostaju 4 petlje neurađene + 1 petlja omotana; 6 petlji pravo
 11. red – 5 petlji pravo, omotati sledeću petlju na opisani način (nit ispred rada), okrenuti rad,
 12. red – na desnoj igli ostaje 5 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 5 petlji pravo
 13. red – 4 petlje pravo, omotati sledeću petlju na opisani način (nit ispred rada), okrenuti rad,
 14. red – na desnoj igli ostaje 6 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 4 petlje pravo
 15. red – 3 petlje pravo, omotati sledeću petlju na opisani način (nit ispred rada), okrenuti rad,
 16. red – na desnoj igli ostaje 7 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 3 petlje pravo
 17. red – 2 petlje pravo, omotati sledeću petlju na opisani način (nit ispred rada), okrenuti rad,
 18. red – na desnoj igli ostaje 8 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 2 petlje pravo
 19. red – 1 petlja pravo, omotati sledeću petlju na opisani način (nit ispred rada), okrenuti rad,
 20. red – na desnoj igli ostaje 9 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 1 petlja pravo
 21. red – 1 petlja pravo, omotati sledeću petlju pomoću niti iza rada na sledeći način: nit je iza rada, prebaciti petlju sa leve na desnu iglu, prebaciti nit ispred rada, vratiti petlju sa desne na levu iglu; okrenuti rad
 22. red – na desnoj igli ostaje 9 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 1 petlja pravo
 23. red – 2 petlje pravo, omotati sledeću petlju pomoću niti iza rada, okrenuti rad,
 24. red – na desnoj igli ostaje 8 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 2 petlje pravo
 25. red – 3 petlje pravo, omotati sledeću petlju pomoću niti iza rada, okrenuti rad,
 26. red – na desnoj igli ostaje 7 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 3 petlje pravo
 27. red – 4 petlje pravo, omotati sledeću petlju pomoću niti iza rada, okrenuti rad,
 28. red – na desnoj igli ostaje 6 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 4 petlje pravo
 29. red – 5 petlji pravo, omotati sledeću petlju pomoću niti iza rada, okrenuti rad,
 30. red – na desnoj igli ostaje 5 petlji neurađenih + 1 petlja omotana; 5 petlji pravo
 31. red – 6 petlji pravo, omotati sledeću petlju pomoću niti iza rada, okrenuti rad,
 32. red – na desnoj igli ostaju 4 petlje neurađene + 1 petlja omotana; 6 petlji pravo
 33. red – 7 petlji pravo, omotati sledeću petlju pomoću niti iza rada, okrenuti rad,
 34. red – na desnoj igli ostaju 3 petlje neurađene + 1 petlja omotana; 7 petlji pravo
 35. red – 8 petlji pravo, omotati sledeću petlju pomoću niti iza rada, okrenuti rad,
 36. red – na desnoj igli ostaju 2 petlje neurađene + 1 petlja omotana; 8 petlji pravo
 37. red – 9 petlji pravo, omotati sledeću petlju pomoću niti iza rada, okrenuti rad,
 38. red – na desnoj igli ostaje 1 petlja neurađena + 1 petlja omotana; 9 petlji pravo
Finalni izgled roze podmetača

Ponavljati od 1. do 38. reda četiri puta kako bi se dobio kvadratni oblik. Zatim skinuti traku u drugoj boji kojom je urađeno namicanje, čime se dobije 11 petlji na početku rada. Kako bi spajanje bilo što manje vidljivo, najbolje je da se uradi spajanje iglom za šivenje koje će imitirati dodatni red bodom podvezice. Za nevidljivo spajanje (na engleskom “kitchener stitch”) može koristiti video na linku.

Takođe, ako želite, kao završni korak možete isheklati lančić koji će služiti za kačenje podmetača.

Sva tri podmetača zajedno čine lepu celinu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.