Pamučne kuhinjske krpe pletene skraćenim redovima

Pamučne kuhinjske krpe pletene skraćenim redovima

Ideja da objavim ovaj post nastala je u isto vreme kada i post o kuhinjskim podmetačima, iako je razlika u objavljivanju nešto veća od tri meseca. U pitanju je razrada na istu temu sa svim elementima: radi se o kuhinjskim predmetima, plete se tehnikom skraćenih redova i koristi bod podvezice. Razlika je osnovnoj nameni, kao i u predivu koje se koristi – za kuhinjske krpe plete se pamučnim koncem dok su za izradu podmetača korišćene pamučne trake dobijene reciklažom (t-shirt trake).

Razrada pamučnih krpa bila mi je korisna da istražim nekoliko različitih tehnika pletenja skraćenim redovima, kako bi se dobili oblici kao što su kvadrat i šestougao. A ujedno, to je dobra polazna osnova za razmišljanje o istim formatima većih površina. Tokom pletenja jedne od krpa, dobila sam inspiraciju za neki od narednih postova 😉

 

Potreban materijal: Za šarenu krpu kvadratnog oblika – korišćen je pamučni konac Phildar coton No 4 (68m/50g, 100% pamuk, prodavnica Bukle prediva Rumenka ). Za žutu okruglu i zelenu šestougaonu krpu – korišćen je pamučni konac Cotton Universal (85m/50g, 100% pamuk, prodavnica Yumco ). Sve tri krpe pletene su iglama broj 4. Pored igala potrebne su makaze i igla za vunicu.

Potreban materijal

 

Šarena krpa kvadratnog oblika

Kvadratni oblik se dobija na isti način kao kod roze podmetača iz prethodnog posta. Za krpu čija je dužina stranice 23cm, namakne se 27 petlji koristeći privremeno namicanje i prati se uputstvo kao u prethodnom postu, smanjuje se broj pletenih petlji za po jednu petlju dok na desnoj igli ne ostane samo jedna petlja. Posle toga se povećava broj pletenih petlji za po jednu petlju dok se ne dođe do reda gde je potrebno sve petlje isplesti. Uradi se povratni red takođe sve petlje pravo i počinje rad na novom segmentu iz početka smanjivanjem broja pletenih petlji. Ukupno se radi četiri ovakva segmenta za kompletan kvadratni oblik.

Zatim izvući vunicu kojom je rađeno privremeno namicanje, kako bi se i na početku rada dobile „žive petlje“. Kako bi spajanje bilo što manje vidljivo, najbolje je da se uradi spajanje iglom za šivenje koje će imitirati dodatni red bodom podvezice. Od koristi može biti video na linku.

Za završetak, može se heklati lančić koji će koristiti za kačenje krpe.

Ukoliko kao i ja volite urednije ivice, možete upotrebiti tehniku za ivične petlje opisanu u prvom tekstu na temu kuhinjskih krpa.

 

Žuta okrugla „sunce“ krpa

Ova krpa je vrlo slična žutom okruglom podmetaču iz prethodnog posta, samo što ima trouglaste „zrake“ koji se dobijaju vrlo jednostavno.

Za krpu prečnika 26cm, namakne se 29 petlji ukoliko želite ukrasne ivice opisane u ranijem postu o kuhinjskim krpama, ili 28 petlji ukoliko želite da radite bez ovih ukrasnih ivica. Princip je isti kao kod žutog podmetača iz prethodnog posta, samo što se ovde dodaju i oduzimaju petlje na obodu kako bi se dobio zanimljiv efekat. Centralni krug se radi skraćenim redovima, ukratko: namakne se određeni broj petlji i u svakom drugom redu smanjuje broj pletenih petlji za po dve petlje, dok na levoj igli ostaju po dve nepletene petlje više. I tako sve dok se ne ostane na dve ili tri poslednje petlje koje se ispletu. Posle toga se pletu sve petlje s lica i naličja i kreće iz početka sledeći segment.

Namaknuti 28 petlji koristeći privremeno namicanje (opisano je u postu za pamučne jastučnice). Radi jednostavnosti, navodim uputstvo gde se prva, ivična petlja sa lica prebacuje na desnu iglu bez rada a u povratnim redovima se radi pravo.

  1. i 2. red – sve petlje pravo

3. red – ivična petlja, 3 petlje pravo, navijutak, 22 petlje pravo (na levoj igli ostaju dve petlje koje se ne pletu), okrenuti rad

4. red i svi naredni parni redovi – kada se okrene rad, na desnoj igli ostaju neispletene petlje od ranije, a na levoj igli: prvu petlju prebaciti bez rada, i do kraja sve petlje plesti pravo

5. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo, navijutak, 21 petlja pravo (na levoj igli ostaju 4 petlje koje se ne pletu)

7. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo, navijutak, 20 petlji pravo (na levoj igli ostaje 6 petlji koje se ne pletu)

9. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo, navijutak, 18 petlji pravo (na levoj igli ostaje 8 petlji koje se ne pletu)

11. red – prve četiri petlje oduzeti tehnikom dve petlje pravo zajedno, 3 petlje pravo, navijutak, 14 petlji pravo (na levoj igli ostaje 10 petlji koje se ne pletu)

13. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo, navijutak, 13 petlji pravo (na levoj igli ostaje 12 petlji koje se ne pletu)

15. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo, navijutak, 12 petlji pravo (na levoj igli ostaje 14 petlji koje se ne pletu)

17. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo, navijutak, 11 petlji pravo (na levoj igli ostaje 16 petlji koje se ne pletu)

19. red – prve četiri petlje oduzeti tehnikom dve petlje pravo zajedno, 3 petlje pravo, navijutak, 6 petlji pravo (na levoj igli ostaje 18 petlji koje se ne pletu)

21. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo, navijutak, 5 petlji pravo (na levoj igli ostaje 20 petlji koje se ne pletu)

23. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo, navijutak, 4 petlje pravo (na levoj igli ostaje 22 petlji koje se ne pletu)

25. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo, navijutak, 3 petlje pravo (na levoj igli ostaje 24 petlji koje se ne pletu)

27. red – prve četiri petlje oduzeti tehnikom dve petlje pravo zajedno, sve petlje pravo do kraja (na igli je opet 28 petlji ukupno)

29. red – sve petlje pravo

31. red na dalje – plesti od 3. reda na dalje na isti način

Ponoviti rad od 3. do 30. reda dvanaest puta ukupno da se formira pun krug.

Sada se izvuče vunica kojom je rađeno privremeno namicanje, kako bi se i na početku rada dobile „žive petlje“. Kako bi spajanje bilo što manje vidljivo, najbolje je da se uradi spajanje iglom za šivenje koje će imitirati dodatni red bodom podvezice. Od koristi može biti video na linku.

Po želji se može heklati lančić koji će koristiti za kačenje krpe.

 

Zelena šestougaona krpa

Može se reći da je princip za izradu ove krpe kombinacija prethodne dve opisane tehnike.

Za krpu čiji je razmak između paralelnih stranica 23cm, namakne se 27 petlji koristeći privremeno namicanje. Ovde takođe navodim uputstvo gde se prva, ivična petlja sa lica prebacuje na desnu iglu bez rada, a u povratnim redovima se radi pravo. Ko želi može da koristi tehniku opisanu u prethodnom postu o kuhinjskim krpama za urednije ivice. Ukratko, princip je sledeći: namakne se određeni broj petlji i u svakom drugom redu smanjuje broj pletenih petlji za po dve petlje, dok na levoj igli ostaju po dve nepletene petlje više. I tako sve dok se ne ostane na dve poslednje petlje koje se ispletu. Sada se povećava broj pletenih petlji takođe za po dve petlje, ali rad se okreće posle neparnog broja petlji (da se ne bi pravile rupice kao kod krpe kvadratnog oblika).

  1. i 2. red – sve petlje pravo

3. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 24 petlje pravo (na levoj igli ostaju dve petlje koje se ne pletu), okrenuti rad

4. red i svi naredni parni redovi – kada se okrene rad, na desnoj igli ostaju neispletene petlje od ranije, a na levoj igli: prvu petlju prebaciti bez rada, i do kraja sve petlje plesti pravo

5. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 22 petlje pravo (na levoj igli ostaju 4 petlje koje se ne pletu), okrenuti rad

7. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 20 petlji pravo (na levoj igli ostaju 6 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

9. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 18 petlji pravo (na levoj igli ostaju 8 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

11. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 16 petlji pravo (na levoj igli ostaju 10 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

13. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 14 petlji pravo (na levoj igli ostaju 12 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

15. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 12 petlji pravo (na levoj igli ostaju 14 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

17. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 10 petlji pravo (na levoj igli ostaju 16 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

19. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 8 petlji pravo (na levoj igli ostaju 18 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

21. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 6 petlji pravo (na levoj igli ostaju 20 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

23. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 4 petlje pravo (na levoj igli ostaju 22 petlje koje se ne pletu), okrenuti rad

25. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 2 petlje pravo (na levoj igli ostaju 24 petlje koje se ne pletu), okrenuti rad

Sada smo došli do prvog od uglova, i na dalje se radi povećavanje pletenih petlji)

27. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 1 petlja pravo (na levoj igli ostaju 25 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

29. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 3 petlje pravo (na levoj igli ostaju 23 petlje koje se ne pletu), okrenuti rad

31. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 5 petlji pravo (na levoj igli ostaju 21 petlja koja se ne plete), okrenuti rad

33. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 7 petlji pravo (na levoj igli ostaju 19 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

35. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 9 petlji pravo (na levoj igli ostaju 17 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

37. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 11 petlji pravo (na levoj igli ostaju 15 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

39. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 13 petlji pravo (na levoj igli ostaju 13 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

41. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 15 petlji pravo (na levoj igli ostaju 11 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

43. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 17 petlji pravo (na levoj igli ostaju 9 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

45. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 19 petlji pravo (na levoj igli ostaju 7 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

47. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 21 petlja pravo (na levoj igli ostaju 5 petlji koje se ne pletu), okrenuti rad

49. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 23 petlji pravo (na levoj igli ostaju 3 petlje koje se ne pletu), okrenuti rad

51. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, 25 petlji pravo (na levoj igli ostaje 1 petlja koja se ne plete), okrenuti rad

53. red – prebaciti prvu petlju na desnu iglu bez rada, sve petlje pravo

55. red – plesti od 3. reda na dalje na isti način

Zatim izvući vunicu kojom je rađeno privremeno namicanje, kako bi se i na početku rada dobile „žive petlje“. Kako bi spajanje bilo što manje vidljivo, najbolje je da se uradi spajanje iglom za šivenje koje će imitirati dodatni red bodom podvezice. Od koristi može biti video na linku.

Za kraj, po želji, može se heklati lančić koji će koristiti za kačenje krpe.

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.