Rukavice bez prstiju pletene pirinač bodom

Rukavice bez prstiju pletene pirinač bodom

Po završetku ogrtača iz prethodnog posta, pomislila sam kako bi bilo dobro da ispletem još neki detalj od iste vunice. A kako ogrtač nema rukave, pretpostavila sam da bi rukavice bez prstiju, dužine do iznad laktova, mogle dobro da se kombinuju. I pretpostavka je bila dobra, zadovoljna sam rezultatom.

Za rukavice sam isprobavala nekoliko kombinacija rebrastih bodova i pirinač boda. Pirinač bod je bio polazna osnova jer vizuelno podseća na jednu stranu tvid boda sa ogrtača, razlikuje se po tome što je više elastičan, što je dobro za rukavice.

Potreban materijal: vunica, pet igala za pletenje u krug, igla za šivenje vunice, makaze. Za rukavice prikazane u ovom postu, kao i za ogrtač u prethodnom, koristila sam vunicu Lang Mille Colori (380m/200g), sirovinski sastav 50% vuna, 50% akril i igle za pletenje broj 5.

Potreban materijal i početak rada rukavice

Opis rada za pirinač bod (za paran broj petlji u redu)

1. red i svi neparni redovi: ivična petlja, 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, ponavljati ovako do kraja reda, ivična petlja,

2. red i svi parni redovi: ivična petlja, 1 petlja obrnuto, 1 petlja pravo, ponavljati ovako do kraja reda, ivična petlja.

Kraći opis rada za rukavice: osnovni bodovi za rukavice su pirinač bod sa gornje strane koji se od ručnog zgloba plete u duploj pletenici pirinač bodom i ranfla 1 petlja pravo / 1 petlja obrnuto sa donje strane rukavice koje se pletu od početka do kraja na isti način.

Šema za pletenje pletenice

Početak rada

Namaknuti 32 petlje na tri igle (posle nekoliko redova prebaciti na četiri, tako je meni lakše da počnem sve što pletem na pet igala; a može se odmah započeti i na četiri igle) i raditi po redosledu:

1. do 88. red : prvih 13 petlji (od 1. do 13.) predstavljaju osnovu za pletenicu i pletu se po šemi za 1. i 2. red naizmenično i to od 4. do 16. petlje iz šeme; od 14. do 32. petlje plesti ranflu 1/1 (ima 19 petlji), ali tako što se odmah pored osnove za pletenicu krene 1 petljom obrnuto, pa 1 petlja pravo 1 petlja obrnuto, i nastaviti tako do kraja, i sa druge strane osnove za pletenicu biće 1 petlja obrnuto; na ovaj način plesti oko 88 redova (za moju dužinu ruku to je bilo dovoljno – najbolje je da se isproba pre nego što počnu pletenice da se rade),

89. do 111. red – pletenicu plesti po šemi za deo sa pletenicama (4. do 16. petlje iz šeme) – od 5. do 16. reda;  111. red se radi po šemi za 16. red; rebrasti bod – ranflu plesti petlje kako dolaze,

112. red – u ovom redu pletenica se plete po 5. redu sa šeme (rade se preklapanja za pletenice, opet se misli na deo šeme od 4. do 16. petlje), ostale petlje se pletu kako dolaze, i u istom redu se ostavlja otvor za palac – pa u narednim redovima postoje povratni redovi (ne radi se u krug); otvor za palac se ostavlja sa leve strane u odnosu na pletenicu za desnu ruku i sa desne strane u odnosu na pletenicu za levu ruku; otvor za palac se ostavlja na 4 petlje levo ili desno u odnosu na pletenicu; kod otvora za palac treba dodati još po jednu petlju sa svake strane oko otvora i to iz petlje u redu ispod (tako da je u narednim redovima kada se radi otvor za palac ukupno 34 petlje),

Gotove rukavice, vidi se mesto za otvor za palac

113. red – prvi povratni red sa otvorom za palac, plete se kako petlje dolaze,

114. do 123. red – pletenica se radi po šemi za pletenicu, druge petlje kako dolaze u krug,

124. red – u ovom redu se zatvara otvor za palac, to je isti red u kom se pletenica plete po šemi za pletenicu red br. 5 (misli se na deo šeme od 4. do 16. petlje); od ovog reda do kraja plete se u krug na četiri igle, nema povratnih redova; takođe, u ovom redu treba uraditi dve pravo zajedno i dve obrnuto zajedno one petlje koje su bile dodate za otvor oko palca, tako da ukupan broj petlji bude opet 32,

125. do 141. red – pletenica se radi po šemi za pletenicu (deo šeme od 4. do 16. petlje), a ostale petlje kako dolaze u krug.

Završiti rad i ušiti krajeve niti koji su ostali.

Napomena: za rukavice kao i za sve druge projekte važi – najbolje je da prvo ispletete uzorak vunicom koju ste izabrali, odgovarajućim iglama, i kada započnete rukavice, u odnosu na svoju ruku da odmeravate pletivo kako budete napredovali.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.