Ćebence za bebe pleteno skraćenim redovima

Ćebence za bebe pleteno skraćenim redovima

Iako su moje ćerke odavno izašle iz bebećeg perioda, ćebe za bebe meni je jedan od najinspirativnijih predmeta za pletenje. Kombinaciju boda podvezice, skraćenih redova uz korišćenje vunice u dve boje koje se pletu naizmenično, najčešće sam na internetu videla na odevnim predmetima.

Rad na plavo-belom ćebencetu započela sam još pre oko deset meseci, u isto vreme kada sam plela pamučne krpe skraćenim redovima. Na internetu ima dosta primera za ćebad koja se pletu tehnikom skraćenih redova, ali ona su najčešće kvadratnog oblika. Meni je bilo zanimljivo da ćebe bude pravougaonog oblika i da se prugice pod pravim uglovima vizuelno spajaju praveći interesantan efekat. U primerima za post koristila sam i tehniku pletenja duplih ivica kako bi ćebence dobilo čvršće ivice i zadržalo oblik.

Uputstvo za pravougaoni oblik ćebeta iz ovog posta može se koristiti i za pletenje šalova i drugih pravougaonih oblika (u drugačijem odnosu broja petlji i redova).

Potreban materijal: vunica, igle za pletenje (zbog širine rada koristila sam kružne igle za pletenje dužine 100 cm), igla za šivenje i makaze.

Uzorak: najbolje je da željenom vunicom i odgovarajućim iglama najpre ispletete uzorak (oko 10cm x 10cm najmanje) i na osnovu toga procenite koliko petlji je potrebno za ćebe određenih dimenzija (u zavisnosti od toga koliko ćebe želite da ispletete). Za standardne dimenzije ćebeta za bebe, 70x90cm, za primer plavo-belog ćebeta iz posta, potrebno je da namaknete broj petlji za širinu pletiva od 35cm, i to koristeći privremeno namicanje.

Potreban materijal i ispleteni uzorak

Tri ćebeta prikazana u postu plela sam različitim vunicama, tako da se razlikuju i broj igala za pletenje i broj namaknutih petlji za početak rada:

 • Za plavo-belo ćebe korišćena je vunica Bio Lana (100m/50g, 100% organska vuna, prodavnica Liupka) i igle broj 5; broj namaknutih petlji je 68; dimenzije završenog ćebeta su 70x90cm
 • Za žuto-belo ćebe korišćena je vunica Merino Plus (125m/100g, 52% vuna 48% akril, prodavnica Liupka) i igle broj 6; broj namaknutih petlji je 56; širina ćebeta je oko 68cm (ovo ćebe nije završeno do objave posta i zato nije navedena druga dimenzija, planirala sam da ćebe bude dužine
 • Za ćebe pleteno kombinacijom vunica u boji puder roze i peska korišćena je vunica Merino 80 (80m/100g, 55% merino vuna 45% akril, prodavnica Liupka) , igle broj 8; širina ćebeta je oko 64cm (ovo ćebe nije završeno do objave posta i zato nije navedena druga dimenzija, planirala sam da ćebe bude dužine
Rozikasto ćebe pleteno je od najdeblje vunice

Pravougaoni oblik se dobija na sledeći način, ukratko:

 • Najpre se uradi polovina kvadratnog oblika koji je opisan detaljno u postu za roze podmetač. Za plavo-belo ćebe, namaknuto je 68 petlji (igle broj 5) koristeći tehniku privremenog namicanja, i prati se uputstvo za roze podmetač iz posta. Ispletu se dva reda pravo vunicom prve boje, zatim se plete dva reda pravo vunicom druge boje, i tako naizmenično. U svakom drugom redu (sa lica) smanjuje se broj pletenih petlji za po jednu petlju dok na desnoj igli ne ostane samo jedna ili dve ivične petlje (u zavisnosti od toga kako se radi ivica). Zatim se povećava broj pletenih petlji (sa lica) za po jednu petlju dok se ne dođe do reda u kom treba uraditi sve petlje. Na ovaj način ispleten je jedan segment kvadrata (jedan ugao).
 • Isplete se još jedan segment na isti način, tako da ih je ukupno dva do sada (čime se dobiju dva ugla pravougaonika).
 • Najpre se skine konac za privremeno namicanje, preuzmu se sve petlje u isti red i plete se srednji deo pravougaonika – naredni redovi su širine pravougaonika i svaki ima po 136 petlji.
 • Kada se dostigne željena dimenzija srednjeg dela, sa prvih 68 petlji (sa lica, prva polovina reda) nastavi se rad tehnikom skraćenih redova; 68 petlji u produžetku (druga polovina reda sa lica) ostavi se na pomoćnom koncu ili kružnim iglama i ne pletu se više.
 • Kada se urade treći i četvrti segment skraćenim redovima (čime se dobiju treći i četvrti ugao pravougaonika), spoje se iglom za šivenje petlje iz ostavljenih 68 petlji (prvo se izvuče konac ukoliko su tako ostavljene petlje) i 68 petlji kojima je završen četvrti segment rađen skraćenim redovima.
Redosled pletenja segmenata (prikaz, nisu stvarne dimenzije)

Opis rada za plavo-belo ćebence

Prvi i drugi segment pravougaonika:

 • Namaknuti 68 petlji koristeći privremeno namicanje heklicom (za privremeno namicanje uzmite konac iste debljine ali u nekoj trećoj, različitoj boji od dve boje koje ste izabrali za ćebe);
 • Napomena za ivične petlje: ukoliko želite čvršće ivice, možete pratiti uputstvo za duple ivice detaljno opisano u postu za pamučne krpe;
 • Plesti 1. i 2. red – 2 ili 1 ivična petlja, sve petlje pravo prvom bojom – na primer plavom
 • Započeti 3. red belom bojom: 2 ili 1 ivična petlja, plesti pravo do pretposlednje petlje  (kada na levoj igli ostanu 2 petlje), prebaciti nit ispred pretposlednje petlje ispred rada, prebaciti pretposlednju petlju na desnu iglu, okrenuti rad, sada je konac opet ispred rada, vratiti ovu pretposlednju petlju sada opet na desnu iglu, prebaciti nit iza rada i nastaviti 4. red pravo do kraja belom bojom
 • Započeti 5. red plavom bojom: 2 ili 1 ivična petlja, plesti pravo dok se ne dođe do treće petlje od kraja reda (na levoj igli treba da ostanu 3 petlje), ponoviti isto sa ovom trećom petljom od kraja (prebacivanje niti ispred rada, prebacivanje petlje na desnu iglu, okretanje rada, vraćanje petlje na sada desnu iglu, prebacivanje niti ispred rada), nastaviti 6. red pravo do kraja plavom bojom
 • Započeti 7. red belom bojom: 2 ili 1 ivična petlja, plesti pravo dok se ne dođe do četvrte petlje od kraja reda (na levoj igli treba da ostanu 4 petlje), ponoviti isto sa ovom četvrtom petljom od kraja (prebacivanje niti ispred rada, prebacivanje petlje na desnu iglu, okretanje rada, vraćanje petlje na sada desnu iglu, prebacivanje niti ispred rada), nastaviti 8. red pravo do kraja plavom bojom
 • Ponavljati ovo smenjivanje boja i smanjivanje broja petlji koje se pletu, dok sa druge strane ostaje po jedna petlja više koje su omotane koncem ispred rada, sve dok ne ostanu dve ivične petlje (ukoliko radite duple ivice opisane u postu o pamučnim krpama), ili jedna ivična petlja ukoliko radite na standardan način plus jedna petlja za omotavanje koncem ispred rada
 • Sada se radi ugao pravougaonika:
  • 2 ili 1 ivična petlja bojom koja dolazi po redu, prebaciti nit ispred preostale petlje ispred rada, prebaciti preostalu petlju na desnu iglu, okrenuti rad, sada je konac opet ispred rada, vratiti ovu preostalu petlju sada opet na desnu iglu, prebaciti nit iza rada i plesti 2 ili 1 ivičnu petlju
  • Promeniti boju vunice, uraditi 2 ili 1 ivičnu petlju, nit ostaje iza rada, prebaciti preostalu petlju na desnu iglu, prebaciti nit oko preostale petlje ispred rada, vratiti preostalu petlju na levu iglu, okrenuti rad, uraditi dve ili jednu ivičnu petlju sa ovom niti koja je sada omotana dva puta
 • Zatim se sa lica povećava broj petlji koje se pletu pravo za po jednu petlju, petlje koje su bile omotavane ispred rada sada se omotavaju iza rada na opisan način: nit je iza rada, prebaciti petlju na desnu iglu, prebaciti nit oko petlje ispred rada, vratiti petlju na levu iglu, okrenuti rad i plesti pravo red sa naličja
 • Kada se dođe do reda sa lica gde je potrebno sve petlje isplesti, uradi se i povratni red sa naličja sve petlje pravo i počinje rad na novom segmentu iz početka smanjivanjem broja pletenih petlji.
 • Ukupno se ispletu dva ovakva segmenta čime se dobiju dva ugla pravougaonika.
Žuto-belo ćebence

Pletenje srednjeg dela pravougaonika:

 • Izvući vunicu kojom je rađeno privremeno namicanje i plesti na dalje kao isti red: 68 petlji kao nastavak segmenta upravo završenog tehnikom skraćenih redova i u produžetku 68 petlji – koje su dobijene skidanjem vunice za privremeno namicanje i to bojom koja dolazi po redu (ukupno u redovima za srednji deo pravougaonika ima 136 petlji)
 • Plesti pravo sa lica i naličja i nastaviti smenjivanje različitih boja vunice u svakom drugom redu – sve dok se ne isplete oko 20cm srednjeg dela pravougaonika.

Završetak pravougaonog oblika skraćenim redovima – treći i četvrti segment:

 • Podeliti red na dva puta po 68 petlji: 68 petlji sa početka reda sa lica (desna strana pravougaonika) – nastaviti pletenje tehnikom skraćenih redova kao sa početka rada
 • 68 petlji u produžetku, sa leve strane pravougaonika, ne pletu se do kraja, treba ih ostaviti na posebnom koncu ili na kružnim iglama za pletenje
 • Uraditi dva segmenta na način kako je opisano u početku čime će se dobiti treći i četvrti ugao pravougaonika. Napomena: kada se dođe do kraja četvrtog segmenta i do trenutka da se pletu sve petlje (da nema ostavljenih), ne treba uraditi poslednji povratni red sa naličja već samo red sve petlje pravo sa lica.
Prugice izgledaju zanimljivo sa i sa lica i sa naličja

Za završetak se spajaju petlje koje su ostale sa leve strane srednjeg dela pravougaonika (ako je uvučen pomoćni konac, najpre se izvuče) i petlje kojima je završen četvrti segment petlje pravo sa lica (za formiranje četvrtog ugla). Kako bi spajanje bilo što manje vidljivo, najbolje je da se uradi spajanje iglom za šivenje (u smeru od sredine ka ivici) koje će imitirati dodatni red bodom podvezice. Od koristi može biti video na linku.

Ćerke su izabrale igračke za fotografisanje 🙂

One comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.